Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-11-05
Protokoll
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2015-11-05_protokoll.pdf
Samtliga handlingar efter sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
§35 Justering av närvarolistan
§36 Godkännande av dagordning
§37 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
§38 Information
§39 Anmälan av delegeringsbeslut
§40 Övriga anmälningsärenden